Industriele aanpak bij Recovery Audit werkt minder goed...

Werken aan een goede relatie betaalt zich altijd uit...

Misverstanden over Recovery Audit skills

Recovery Audit vergt alleen financieel inzicht

Te vaak wordt nog gedacht dat bij Recovery Audit alleen ‘hard skills’ nodig zijn. Denk aan financieel inzicht, kennis van purchase to pay processen en financiële applicaties. Het tegendeel is waar. Soft skills staan net zo hoog op de eisenlijst. Houdt jouw collega zich bezig met Recovery Audit dan heeft hij een groot empathisch vermogen, mensenkennis en weet hij altijd de balans te vinden tussen assertiviteit en vriendelijkheid. Hij stelt de juiste vragen en weet zich goed in te leven in de situatie van de leverancier, en laat zich niet leiden door emoties.

Bij Recovery Audit past een one size fits all aanpak

Redenen waarom een terugbetaling uitblijft komen vaak overeen bij organisaties. Echter betekent dit niet dat wanneer sprake is van gelijksoortige redenen er eenduidige acties aan gehangen kunnen worden. Waar iedereen op dezelfde wijze wordt aangepakt als een bekeuring niet direct betaald wordt, gaat een one size fits all aanpak bij de meeste organisaties niet op. Per leverancier moet een plan van aanpak komen, want niet alleen het dispuut maakt het verschil in benadering, ook de marktpositie speelt een rol. De kunst is hier wel om objectief te blijven. De gunfactor maakt dan weer geen deel uit van het vak.

Inkoop en recovery Audit hebben niets met elkaar te maken

Het is een logische denkfout dat Inkoop en Recovery Audit weinig met elkaar te maken hebben. Inkoop zit immers helemaal aan het begin van het purchase-to-pay proces en Recovery Audit aan het einde. Toch hebben ze juist veel gemeen. Inkoop wil er zeker van zijn dat ze een goede deal gaan sluiten, Recovery Audit wil een zo goed mogelijk betalingsproces. Beiden streven ze dus dezelfde doelen na, een zo goed mogelijke leveranciersrelatie. Dus naast soft skills en hard skills heeft degene die zich bezig houdt met Recovery Audit ook nog commercieel inzicht.