Onbekende leveranciers

in een Shared Service Center omgeving

Share proejct on:

heldere instructies

Een groot internationaal Chemie concern wil inzicht in de lokale fiscale risico's als aanvulling op hun bestaande controle maatregelen.

Project Details

  • Client: Chemieconcern

Project Description

De basis van BTW vooraftrek is relatief eenvoudig. Je verantwoord het BTW bedrag op de factuur als vooraftrek en het is geregeld. En dan heb je de uitzonderingen, waarbij een deel van de BTW aftrekbaar is. En het deel wat aftrekbaar is is dan weer afhankelijk van een aantal voorwaarden. En zo het kan zomaar zijn dat er geen BTW op de factuur staat, en er toch vooraftrek kan worden genoten. En andersom kan het dan ook.

Waar dit toch al tot onduidelijkheden leidt, is er vaak ook gekozen voor administreren op afstand in een off-shore Shared Service Center. Naast de vele voordelen van deze constructie horen wij vaak dat er ook een verlies aan specifieke lokale kennis optreed. En dat werkt dan weer onjuistheden in de hand.

Dit kun je oplossen door bijvoorbeeld specifieke instructies te geven per leverancier. En terwijl je ernaar luistert kun je gemakkelijk gaan zien wat er kan gebeuren als je de lijst met leveranciers niet compleet hebt doordat de financiële afdeling niet overal op tijd bij betrokken is.

Zo redenerend wil het bedrijf hier een analyse van hebben. De data extractie gebeurt door het bedrijf zelf, gebruik makend van onze specificaties. Wij werken deels lokaal, daar toegang van buitenaf op het netwerk niet is toegestaan. Gezien de grootte werken wij in tranches, waarbij we steeds verder inzoomen op de te ontginnen risicogebieden. Gezien de termijnen van indienen van correcties binnenkort verlopen werken wij met strikte tijdlijnen.