Centralisatie van diensten

Transitie vraagt om extra controle

Share proejct on:

centralisatie

Een grote scholingsinstelling heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan centralisatie van administratieve diensten. Om dit mogelijk te maken is er ondermeer flink geïnvesteerd in de invoering van een nieuw ERP pakket.

Project Details

  • Client: Scholingsinstelling

Project Description

Een centralisatie veroorzaakt onrust en afleiding van de eigenlijke procesgang. Controles krijgen niet de aandacht die ze verdienen, ook omdat onduidelijk kan zijn wie er eigenlijk waarvoor verantwoordelijk is.

De huidige generatie software controleert veel dingen wel, en ook veel dingen niet. Als je dat koppelt aan de organisatorische onrust dan weet je gewoon dat er een extra maatregel nodig is.

De organisatie onderkent deze vragen en nodigt ons uit. Wij begeleiden de export van gegevens uit hun systemen, analyseren deze en voeren een dubbele controle uit op de betalingen. Hieruit blijkt een aantal betalingen dubbel te zijn uitgevoerd. Wij nemen contact op met de leveranciers, en treffen een regeling.