Big Data vooral Financieel?

Het zoeken van antwoorden op ongestructureerde vragen in ongestructureerde gegevensverzamelingen

Big Data…

Wat is Big Data eigenlijk? Big Data is de verzameling aan gegevens binnen en buiten een bedrijf die kunnen bijdragen aan managementinformatie mits deze gegevens op de juiste manier en op het juiste moment worden vertaald in waardevolle sturingsinformatie. Aangezien Big Data zeer divers (gestructureerd en ongestructureerd, diverse bronnen), omvangrijk en snelgroeiend zijn, is dit nog niet zo gemakkelijk. Een aandachtspunt is bijvoorbeeld de toegankelijkheid en de doorzoekbaarheid. Het gaat erom uit al deze data patronen en verbanden te destilleren (´data mining´) die het voorspellend vermogen van rapportages kunnen vergroten.

Het koppelen van systemen en het optimaliseren van bedrijfsprocessen is niet hetzelfde als Big Data. Deze ontwikkelingen resulteren wel in een grotere hoeveelheid data die beschikbaar komt maar bij Big Data gaat het erom dat gegevens afkomstig kunnen zijn uit zowel externe als interne bronnen van diverse aard en ook zowel gestructureerd als niet- of semigestructureerd, bijvoorbeeld input uit sociale media. Big Data zijn dus niet per se financieel van aard. Kenmerkend is juist dat ze meestal bedrijf breed van aard zijn.

 

accountants